Bureau Herkomst Gezocht

Bureau Herkomst Gezocht

Bureau Herkomst Gezocht (BHG) werd in 1998 in opdracht van de Staatssecretaris van OCW opgericht. Aanleiding waren de resultaten uit het in 1997 uitgevoerde proefonderzoek naar de staatscollectie, het zogenaamde Nederlands Kunstbezit (NK-collectie). Naast het onderzoek naar de NK collectie houdt BHG zich bezig met verschillende taken die betrekking hebben op roofkunst.

 

Vermiste Werken

Begin 2015 is er een nieuw project gestart. Het doel van dit project is het digitaliseren en ontsluiten van gegevens en waar mogelijk het identificeren van kunstwerken die gedurende de oorlogsjaren in Nederland verloren zijn geraakt. Lopende het onderzoek zijn er al verschillende belangrijke kunstvoorwerpen getraceerd.

De registratie van vermiste kunstobjecten, bestaande uit circa 15.000 aangifteformulieren en het daarbij behorende beeldmateriaal uit het archief van de Stichting Nederlandsch Kunstbezit (SNK), vormt de basis voor dit project. De aangifteformulieren en het beeldmateriaal worden gescand en de informatie wordt ontsloten in een database. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via deze website.

De website zal dienen als een onmisbaar instrument bij het doen van herkomstonderzoek. Tevens kan de website fungeren als een interactief platform voor particulieren en professionele instellingen.

 

Overige collecties

Naast de NK-collectie en de kunstobjecten die grotendeels nog vermist zijn, zijn er ook kunstvoorwerpen na de oorlog door de SNK geveild of gerestitueerd aan de rechtmatige eigenaren. Daarnaast is er nog een omvangrijke administratie van bezittingen die bij de roofbank Lippmann Rosenthal & Co. (LiRo) zijn ingeleverd. BHG streeft ernaar om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de tijdens de tweede Wereldoorlog geroofde en verhandelde kunstvoorwerpen.