NK-collectie

NK-collectie

De Nederlands Kunstbezit-collectie omvat ongeveer 4700 kunstobjecten en bestaat uit schilderijen (circa 1600), tekeningen, prenten, keramiek, zilver, meubels, tapijten en andere bijzondere voorwerpen. Deze collectie is het restant van de na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland gerecupereerde kunstwerken en wordt beheerd door de Staat. De kunstvoorwerpen bevinden zich in verschillende Nederlandse musea, op ambassades en in overheidsgebouwen. Ook bevinden zich objecten uit de NK-collectie in het depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Wie in de oorlog op welke wijze dan ook kunstvoorwerpen was kwijt geraakt of informatie had over vermist kunstbezit, moest indertijd bij de Stichting Nederlands Kunstbezit aangifte doen op speciale formulieren.
 
De beschrijvingen van vermiste objecten op deze aangifteformulieren werden gebruikt bij opsporing in Duitsland. Dit leidde tot recuperatie van veel voorwerpen. Iedere aangifte werd onderzocht en in een aantal gevallen werd tot teruggave besloten van gerecupereerde stukken aan de rechtmatige eigenaren. Van de overgebleven kunstwerken kon geen eigenaar worden opgespoord of was sprake geweest van vrijwillige verkoop en in dat geval bestond na de oorlog geen recht op teruggave. Een gedeelte van die kunstobjecten werd geveild. Een ander gedeelte kwam onder beheer van de Staat en vormt de huidige NK-collectie.