Onderzoek

Onderzoek

De onderzoekers van Bureau Herkomst Gezocht gebruiken in de eerste plaats het archief van de Stichting Nederlandsch Kunstbezit (1945-1951). Voor goed gebruik van dit archief is de methode van onderzoek gestandaardiseerd. Er is vastgesteld welke archiefstukken in elk geval bekeken moeten worden om de juiste herkomstgegevens te vinden. Per kunstobject wordt een dossier samengesteld dat bestaat uit basisdocumentatie, correspondentie, fotomateriaal en overige archiefstukken. De basisdocumentatie bestaat uit de inventariskaart van het Instituut Collectie Nederland, een aangifteformulier(formulieren waarmee burgers na de oorlog aangifte van vermissing deden), een SNK-inventariskaart en een kopie uit het SNK-inventarisboek. Bij het onderzoek naar schilderijen en tekeningen wordt systematisch gezocht in de (veiling)catalogi en de fotoverzamelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Andere relevante archivalia, zoals gegevens uit de administratie van de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co, worden aan het dossier toegevoegd en digitaal verwerkt. Daarnaast kunnen nieuwe archieven interessante gegevens opleveren die een ander licht werpen op de herkomstgeschiedenis van een kunstvoorwerp.