Privacy

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Voor het uitvoeren van de (wettelijke) taken verwerkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) persoonsgegevens. In de privacyverklaring ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Op deze website worden geen persoonsgegevens gevraagd of verzameld.

De RCE verwerkt wel persoonsgegevens op cultureelerfgoed.nl. De RCE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Zie voor meer informatie de pagina over privacy op cultureelerfgoed.nl.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via onze websites strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.