Toegankelijkheid

Deze website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op deze site.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is van toepassing op de inhoud van de website herkomstgezocht.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verklaring is vastgelegd en gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl.